Velkommen til Mjåvann Arbeidstreningssenter!


© 2013 www.mjats.no

Vi holder til i trivelige lokaler på Mjåvann industriområde. Vårt mål og vår oppgave er å støtte våre brukere slik at de finner frem til det som er den optimale livssituasjonen i sitt liv. Det kan være omskolering, hel eller deltidsstilling, hel eller delvis trygdeytelse. For å finne frem til dette har vi flere arbeidsmarkedstiltak, les mer om disse under fanen arbeidsmarkedstiltak.

 

 

Mjåvann Arbeidstreningssenter ble opprettet i 1990 som et arbeidstreningstiltak for brukere ved Blå Kors Halvveishus i Kristiansand. Etterhvert som rusbehandlingen endret filosofi forsvant behovet for et arbeidstreningstilbud.

 


Mjåvann Arbeidstreningssenter ble da omgjort til et attføringstiltak med NAV som sin oppdragsgiver.

I 1994 ble arbeidstreningssenteret registrert som en stiftelse, og de to tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS) ble opprettet.

Mjåvann Arbeidstreningssenter har helt fra starten vært medlem av Blå Kors. Blå Kors er en felleskristen diakonal organisasjon som har som formål å hjelpe mennesker som er i nød på grunn av egen eller andres bruk av rusmidler.
De ansatte skal være lojale mot Blå Kors kristne grunnsyn og avholdsprofil når de er på jobb. I praksis betyr det at alle arrangementer og reiser som arrangeres av Mjåvann Arbeidstreningssenter er frie for alkohol og andre rusmidler.

 

 

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør