Velkommen til Mjåvann Arbeidstreningssenter!


© 2013 www.mjats.no

Vi holder til i trivelige lokaler på Mjåvann industriområde. Vårt mål og vår oppgave er å støtte våre brukere slik at de finner frem til det som er den optimale livssituasjonen i sitt liv. Det kan være omskolering, hel eller deltidsstilling, hel eller delvis trygdeytelse. For å finne frem til dette har vi flere arbeidsmarkedstiltak, les mer om disse under fanen arbeidsmarkedstiltak.

 

 

Mjåvann Arbeidstreningssenter ble opprettet i 1990 som et arbeidstreningstiltak for brukere ved Blå Kors Halvveishus i Kristiansand. Etterhvert som rusbehandlingen endret filosofi forsvant behovet for et arbeidstreningstilbud.

 


Mjåvann Arbeidstreningssenter ble da omgjort til et attføringstiltak med NAV som sin oppdragsgiver.

I 1994 ble arbeidstreningssenteret registrert som en stiftelse, og de to tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet (APS) ble opprettet.

Mjåvann Arbeidstreningssenter har helt fra starten vært medlem av Blå Kors. Blå Kors er en felleskristen diakonal organisasjon som har som formål å hjelpe mennesker som er i nød på grunn av egen eller andres bruk av rusmidler.
De ansatte skal være lojale mot Blå Kors kristne grunnsyn og avholdsprofil når de er på jobb. I praksis betyr det at alle arrangementer og reiser som arrangeres av Mjåvann Arbeidstreningssenter er frie for alkohol og andre rusmidler.

 

 

Sitatet

Fant ikke sitat
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør