AFT- Arbeidsforberedende Trening

Vi ble som en av de første bedriftene i Vest Agder, godkjent som leverandør av AFT, dette skjedde 01.07.2017.  

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som av forskjellinge grunner har begrensninger som gjør det vanskelig å fungere i det ordinære arbeidslivet. Vi har flere muligheter til utprøving både på bedriften og eksternt for å oppnå et godt resultat for brukeren. Vårt mål er å gi våre brukere en god kartlegging av fysiske og psykiske begrensninger, gi kompetanseheving og avklare stabilitet og fungering i arbeid og sosiale situasjoner for at de kan bruke dette når de skal videre i arbeidslivet. Som en del av opplegget har vi ukentlige trimturer i nærområdet.

 

Vi har flere muligheter til utprøving:

- Data (kontorrelatert utprøving og kompetanseheving)

- Kjøkken/kantine (samarbeid, matproduksjon, hygiene, kundebehandling)

- Snekkerverkksted (utprøving i forskjellig produksjonsprosserer)

- Transport (varebehandling, kundebehandling)

- Trimtur (mosjon, samhandling i gruppe)

- Utplassering i eksternbedrift

 

Vi har pr i dag 16 plasser i AFT. Brukerne kan komme fra alle kommunene i Vest-Agder.

 

 

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør