Kjøkken

 

 

Kjøkkenet/cateringen ved Mjåvann Arbeidstreningssenter tilbereder lunsj til egne brukere og ansatte, samt noen nabobedrifter. På kjøkkenet får deltagerne prøvd seg ut i baking, matproduksjon, tilrettelegging av lunsjbord og levering av mat til nabobedrifter. I tillegg har kjøkkenet ansvar for renhold og hygiene på arbeidstrengingssenters fellesarealer. Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør