Data

 

Vi gir opplæring til ECDL Datakort hvor undervisningen i hovedsak er basert på selvstudie gjennom opplæringsprogram via Internett, men det gis assistanse av instruktør etter behov.

For de som ikke ønsker/kan ta Datakort, gir vi individuell grunnleggende opplæring på data hvor hver enkelt får tett oppfølging av instruktør.

Enten det velges undervisning til Datakort, eller Individuell opplæring, er tempoet og framdriften i opplæringen individuell, og tilpasses det tempo som passer den enkelte.

Opplæring til ECDL Datakort inneholder opplæring i følgende moduler:
Modul 1: Grunnleggende IT
Modul 2: Bruk av datamaskin og operativsystem
Modul 3: Tekstbehandling
Modul 4: Regneark
Modul 5: Database
Modul 6: Presentasjon
Modul 7: Internett og elektronisk post

Individuell opplæring gir opplæring i samme moduler unntatt modul 5. Med denne opplæringen vil du lære godt å bruke datamaskin og programmer, men du får ikke med deg alle detaljer som kreves til Datakortet.


Av programvare bruker vi Windows 7 som operativsystem, og Office 2010.   
 

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør