Datakortet

HVA ER DATAKORTET?
Datakortet er sertifiserende ferdighetstester som dokumenterer IT-kompetanse innenfor de vanligste bruksområdene for en PC. Datakortet er det norske navnet på European Computer Driving Licence ECDL, som er verdens mest utbredte sertifisering av grunnleggende IT-kompetanse.
Datakortet består av 7 moduler, hvor du må avlegge og bestå test i hver av de 7 modulene for å få et komplett Datakort.

Opplæring til ECDL Datakort inneholder opplæring i følgende 7 moduler:
Modul 1: Grunnleggende IT
Modul 2: Bruk av datamaskin og operativsystem (Windows 7)
Modul 3: Tekstbehandling (Word 2010)
Modul 4: Regneark (Excel 2010)
Modul 5: Database (Access 2010)
Modul 6: Presentasjon (PowerPoint 2010)
Modul 7: Internett og elektronisk post (Internett Explorer 9, og Outlook 2010)

Innhold:
Internett basert opplæring i en ønsket modul til Datakortet ved hjelp av opplæringsprogrammet Datapower Learning online”. Programvaren som benyttes er Office 2010. Instruktør gir innføring i opplæringsprogrammet, og bistår underveis. Kompetansebevis er dekket i kursavgiften. (kr. 490,-)
En datakort test pr. modul er dekket i kursavgiften. (Pris pr. ekstra test utover en er kr. 460,- pr. test.)
Alternativ 1. Komplett datakort

Varighet etter behov for den enkelte, men maksimum 1 år.
Kursavgift: kr.25.000.-
 

Alternativ 2. Modulpakke
Plukke ut de modulene man vil ta.

Det kan være mulig og plukke ut enkeltmoduler i datakortet, da vil dette ligge på kr 5.000 pr modul.

 

Alle prise er eks mva.

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør