Datakortet

HVA ER DATAKORTET?
Datakortet er sertifiserende ferdighetstester som dokumenterer IT-kompetanse innenfor de vanligste bruksområdene for en PC. Datakortet er det norske navnet på European Computer Driving Licence ECDL, som er verdens mest utbredte sertifisering av grunnleggende IT-kompetanse.
Datakortet består av 7 moduler, hvor du må avlegge og bestå test i hver av de 7 modulene for å få et komplett Datakort.

Opplæring til ECDL Datakort inneholder opplæring i følgende 7 moduler:
Modul 1: Grunnleggende IT
Modul 2: Bruk av datamaskin og operativsystem (Windows 7)
Modul 3: Tekstbehandling (Word 2010)
Modul 4: Regneark (Excel 2010)
Modul 5: Database (Access 2010)
Modul 6: Presentasjon (PowerPoint 2010)
Modul 7: Internett og elektronisk post (Internett Explorer 9, og Outlook 2010)

Innhold:
Internett basert opplæring i en ønsket modul til Datakortet ved hjelp av opplæringsprogrammet Datapower Learning online”. Programvaren som benyttes er Office 2010. Instruktør gir innføring i opplæringsprogrammet, og bistår underveis. Kompetansebevis er dekket i kursavgiften. (kr. 490,-)
En datakort test pr. modul er dekket i kursavgiften. (Pris pr. ekstra test utover en er kr. 460,- pr. test.)
Alternativ 1. Komplett datakort

Varighet etter behov for den enkelte, men maksimum 1 år.
Kursavgift: kr.25.000.-
 

Alternativ 2. Modulpakke
Plukke ut de modulene man vil ta.

Det kan være mulig og plukke ut enkeltmoduler i datakortet, da vil dette ligge på kr 5.000 pr modul.

 

Alle prise er eks mva.

Sitatet

Arbeidslyst kom treng deg inn, her skal du motstand finne.

- Solan Gundersen (Flåklypa Grand Prix)
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør