Grunnleggende datakurs

Opplæringen gis individuelt, med tett oppfølging av instruktør, og i det tempoet som passer hver enkelt. Dette er et kurs som passer både den som er ukjent med bruk av PC og den som trenger å lære å få mer ferdigheter i bruk av programmene.

Kurset innehold

  • Innføring i operativsystemet.
    Lære om filbehandling / mapper og lignende.  (36 timer)
  • Innføring i Tekstbehandling. Word (40 timer)
  • Innføring i Regneark. Excel (40 timer)
  • Innføring i Presentasjon. Power Point (40 timer)
  • Innføring i E-post, og Internett. (40 timer)

Programvaren som benyttes er Operativsystemet Windows 7, og Microsoft Office 2010.

Hvor mange opplæringstimer det gis pr uke, dag, vil også bli tilpasset individuelt.

Totalpris for 5 moduler er kr 23.000,-
Pris for enkeltmoduler kan avtales.

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør