Individuelt grunnleggende Datakurs

 

Vi tilbyr en individuell tilrettelagt dataopplæring for personer som enten står på venteliste for deltagelse i tiltak, eller arbeidssøkere som trenger datakunnskap i sin arbeidssøkerprosess. Kursene er for dem som ønsker å lære de mest grunnleggende dataferdighetene og å bruke dataen til de mest vanlige oppgavene.

 

Kursene kan velges uavhengig av hverandre, og kombineres med andre arbeidsmarkedstiltak etter behov.

Sitatet

Foreldre får stadig færre barn. Til gjengjeld får barn stadig flere foreldre.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør