Tilrettelagt arbeidsplass i ekstern bedrift

Mjåvann Arbeidstreningssenter har nært samarbeid med nabobedriftene Hansen Protection og Reidar Svendsen. Disse bedriftene holder til i samme bygning som Mjåvann Arbeidstreningssenter, og brukes som en del av arbeidsutprøving dersom det er hensiktsmessig. I disse bedriftene kan brukerne prøves ut i:

•Tekstil/søm
•Møbeltapetsering
•Pakking
•Transport av ferdigvare til ulike bedrifter i Agder.
 

I enkelte tilfeller plasseres våre brukere ut i andre bedrifter og får prøvd seg i de arbeidsoppgavene som finnes på vedkommende bedrilft. Noen ganger resulterer utplassering i fast hel- eller deltidsstilling.

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør