VTA - Varig tilrettelagt arbeid

 

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak som er tilrettelagt for brukere som av fysiske eller psykiske årsaker har problemer med å få jobb i det ordinære arbeidslivet. Tiltaket er for brukere som er innvilget 100% uføretrygd og som bor i Songdalen kommune.

Vi har forskjellig arbeidsoppgaver:

- Data (kontorrelatert utprøving og kompetanseheving)

- Kjøkken/kantine (samarbeid, matproduksjon, hygiene, kundebehandling)

- Snekkerverkksted (utprøving i forskjellig produksjonsprosserer)

- Transport (varebehandling, kundebehandling)

- Trimtur (mosjon, samhandling i gruppe)

- Utplassering i eksternbedrift

I tillegg har brukerne mulighet for samtaler med saksbehandler og medisinsk personell.

 

Hensikten med VTA tiltaket er at brukerne skal ha en jobb å gå til, ha et sosialt miljø hvor de lærer nye ting og ha en arena for turer og sammenkomster. Vi tror at et trygt og trivelig arbeidsmiljø gir våre brukere en økt livskvalitet. VI har per i dag 10 plasser på Varig tilrettelagt arbeid.

 

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør